+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ზურაბ ბერაია


ზურაბ ბერაია


ინჟინერ-მშენებელი


Tel: +995 32 237 10 07

Mail:  info.innosystems@gmail.com

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; სამრეწველო და სამოქალაქო
მშენებლობის ფაკულტეტი
სპეციალობა: ინჟინერ - მშენებელი
სამუშაო გამოცდილება

2012-დღემდე შ.პ.ს. "ინოსისტემსი"

2013-დღემდე-თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამმართველო. მთავარი სპეციალისტი- ქ .თბილისი

2013-2013 -წწ-შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა ნაგებობების სარემონტო სამუშაოების ორგანიზებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სამმათველო

2009-2012- თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამშენებლო-სარემონტო სამმართველო. მთავარი მენეჯერი

2008-2009 - საქართველოს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მომარაგებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის განყოფილებ. სპეციალისტი

2006-2008-  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამის `იაკობ გოგებაშვილი-საქართველოს საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია~. კონსულტანტი

2001-2006 -ქ. თბილისის განათლების განყოფილების ინფორმაციის აღრიცხვის, ექსპერტიზის, მონიტორინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექტორი. უფროსი

1996-1997-  ამიერ კავკასიის რკინიგზის დურნუქის ღორღის ქარხნის დირექტორის მოადგილე

1993-1994- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე ქ. ბათუმი