+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

აკრედიტირებული საექსპერტო - დელოიტი


აკრედიტირებული საექსპერტო - დელოიტი


"დელოიტი" არის ბრენდი, რომლიც აერთიანებს ათი ათასობით ერთგული პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ დამოუკიდებელ კომპანიებს, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რჩეული კლიენტებისათვის აუდიტის, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვისა და საგადასახადო მომსახურების გაწევის მიზნით. ეს კომპანიები არიან დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის (DTTL) წევრები, რომელიც წარმოადგენს გრანტით უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას. თითოეული წევრი კომპანია მომსახურებას ახორციელებს გარკვეულ გეოგრაფიულ ზონაში და ექვემდებარება იმ ქვეყნის კანონმდებლობასა და პროფესიულ ნორმატიულ აქტებს, რომელშიც ის საქმიანობს.