+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

აკრედიტირებული საექსპერტო - პი ქეი ეფსი


აკრედიტირებული საექსპერტო - პი ქეი ეფსი


PKF არის იურიდიული დამოუკიდებელი ფირმების გლობალური ოჯახი, რომლებიც ერთმანეთთან აკმაყოფილებს ხარისხის, მთლიანობისა და კომპლექსური მარეგულირებელი გარემოს სიცხადის შექმნას.
 
ოფისებში 400-ზე მეტ ადგილას, ჩვენ ვმოქმედებთ 150-ზე მეტ ქვეყანაში 5 რეგიონის მასშტაბით და სპეციალიზდება მაღალი ხარისხის აუდიტის, საბუღალტრო, საგადასახადო და ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა საერთაშორისო და შიდა ორგანიზაციებისთვის ყველა ჩვენს ბაზარზე.