+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

Global Gap


Global Gap


ეს არის მსოფლიოში ერტადერთი ინტეგრირებული სტანდარტი მსოფლიოში. განსხვავდება სხვა სტანდარტებისაგნ  იმით, რომ ის უზრუნველყოფს მზა პროდუქტების მიღებას საწყისი ეტაპიდან  საბოლოო ეტაპამდე . ასევე მის უსაფრთხოებას მთლიანი საწარმოო ციკლის ცალკეულ ეტაპებზე ,რომელიც იწყება დათესვიდან მზა პროდუქციამდე. 

ამ სტანდარტის მქონე პროდუქტით მომხმარებელს ვარწმუნებთ , რომ აღნიშნული პროდუქცია არის უმაღლესი ხარისხის და მთლიანად უსაფრთხო. 

ეს სტანდარტი საჭიროა სასოფლო -სამეურნეო კულტურების , ასევე მეცხოველეობის და თევზის წარმოებისთვის.

  • მემცენარეობა
  • მეცხოველეობა
  • წყლის ცხოველებისა და მცენარეების მოშენება

უპირატესობები:

  • ახალ (ევროპის ბაზარზე) შესვლის შესაძლებლობა
  • პროდუქციაზე მოთხოვნების გაზრდა და მომხმარებლის ნდობის ამაღლება
  • წარმოებული პროდუქციის შესაძლო დაბინძურების რისკის შემცირება
  • ჰიგიენური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება საწარმოში
  • სტანდარტის თავსებადობა სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან , როგორებიცაა: ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS;

მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში გლობალური GAP სისტემა ითვლება უსაფრთხო პროდუქტების წარმოებისა და მიწოდების ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტად.