+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ეკოსტანდარტი


ეკოსტანდარტი


ეკოსტანდარტი მოიცავს კომპლექსური კვლევების ჩატარებას  შემდეგი მიმართულებების  მიხედვით:

 გარემოსდაცვითი : ბინები, ოფისები, ქალაქ გარეთ ნაკვეთები, კოტეჯები, სამშენებლო ობიექტის ნაკვეთები.

  სამრეწველო საწარმოები.

  საინჟინრო   ეკოლოგიური  და  საინჟინრო გეოლოგიური სამძებრო სამუშაოები .

 ცალკეული ანალიზის ჩატარება (წყალი, ჰაერი, ნიადაგი).

 გაზომვები (რადიაცია, ელექტრომაგნიტური ველი, ხმაური, ვიბრაცია).

 ზემოაღნიშნული ჩატარებული სამუშაოების  კვლევების  საფუძველზე   გაიცემა

გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისობის სერტიფიკატი-,,ეკოსტანდარტი,,.