+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მცირე მეტალოგიური საწარმო


მცირე მეტალოგიური საწარმო


 

დამკვეთი: შპს ,,თადა ჰოლდინგი,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018  წლის  16 მაისს  

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018 წლის 28 მაისს

 

დაკვეთის საგანი- ქ. რუსთავში არსებული არმატურის გასაგლინი საწარმოს საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა წარმადობის მიხედვით, აგრეთვე   საწარმოო პროცესების ოპტიმიზაცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური  დახვეწა-დამუშავება.     სწორი საკადრო და სახელფასო პოლიტიკის გატარება, ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტის უზრუნველყოფა.

კომპანია "ინოსისტემსმა " აიღო ვალდებულება   მოამზდებინა   წინარე პროექტი აღნიშნული ამოცანების გადასაჭრელად, რომელიც  წარმატებით  განახორციელა და  დამკვეთს  ჩააბარა  დროულად.