+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურა


გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურა


საავტომობილო გზები;

წყალმომარაგების ქსელები;

სამეურნეო და სანიაღვრე კანალიზაციის ქსელები;

სადრენაჟო სისტემები;

ხელოვნური ნაგებობები;

გამწმენდი ნაგებობები;

სასმელი წყლის რეზერვუარები;

ელექტრო მომარაგების ქსელი (ქვესადგურით)

სუსტი დენები (ტელეფონი, ვიდეო კონტროლი)

გათბობა (საქვაბე);

არსებული გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია;

გაანგარიშება და ხარჯთაღრიცხვა;

საავტორო ზედამხედველობა.