+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ემ სი ბი“


შპს „ემ სი ბი“


დამკვეთი: შპს „ემ სი ბი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 1 მარტს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 10 ნოემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა მანგანუმის სულფატის საწარმოს ტექნოლოგიური პროექტის შემუშავება.