+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

გიორგი ყიფიანი


გიორგი ყიფიანი


პროექტების მენეჯერი


სახელი, გვარი: გიორგი ყიფიანი

ტელ: +995 32 237 10 07

ელ-ფოსტა:  info.innosystems@gmail.com

 

განათლება
2007 – 2011 ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, მთავარი ფინანსები, კავკასიის უნივერსიტეტი

PWC აკადემია
ფინანსური მოდელირების სერტიფიკატი

 

სამუშაო გამოცდილება
2013 - დღემდე ბიზნეს კონსულტანტი და პროექტის მენეჯერი
MBCons - ბაზრის კვლევა და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია
როგორც ბიზნეს კონსულტანტი მომზადდა შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.

ბიზნეს გეგმა, ბაზრის კვლევა

2.

სტრატეგიული გეგმა

3.

მოქმედების გეგმა

4.

ფინანსური მოდელი

5.

სერტიფიცირება და ა.შ.


პროექტები მომზადებულია:

1.

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

3.

საქართველოს თანამშრომლობის საინვესტიციო ფონდი

4.

პარტნიორობის ფონდი

5.

USAID

6.

EBRD

7.

კერძო ინვესტორები


კაპიტალი გაიზარდა შემდეგი წყაროებიდან:

1.

ლოკალური ბანკები ბიზნეს სესხი

2.

პარტნიორობის ფონდი კერძო კაპიტალი

3.

USAID გრანტები

4.

სამთავრობო პროგრამები, გრანტები


პროექტების მენეჯერის ჩართვა შემდეგ პროექტებში:

1.

თვალის კლინიკის მენეჯმენტის აღმასრულებელი დირექტორი

2.

აფთიაქის ჯაჭვის მენეჯმენტის აღმასრულებელი დირექტორი

3.

ფარმაცევტული წარმოება გაყიდვების დირექტორი

4.

კვების პროდუქტები ექსპორტის მართვის მენეჯერი

5.

პროექტის მენეჯერი (უკრაინა) მაისი 2012 - ნოემბერი 2013

6.

საინვესტიციო კომპანია E-Commerce

7.

გაყიდვების ანალიტიკოსი იანვარი 2011 - აპრილი 2012

8.

JTI Caucasus თამბაქოს წარმოება