+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სპრედის საწარმო


სპრედის საწარმო


ქ. თბილისში სპრედის საწარმოს ტექნოლოგიური პროექტის შემუშავება, რომლის საათობრივი წარმადობაა 1000კგ/სთ მზა პროდუქციის დამზადება. არქიტექტურულ პროექტში აუცილებელი ცვლილებების განხორციელება საწარმოს გამართული და ეკონომიკური ფუნქციონირებისთვის, ყველა ცვლილება განხორციელდა სურსათის უვნებლობის (HACCP), საქართველოში მოქმედი ყველა სტანდარტისა და კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად.