+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ლაშა ციგრიაშვილი


ლაშა ციგრიაშვილი


მთავარი აგრონომი


სახელი, გვარი –  ლაშა ციგრიაშვილი

Tel: +995 32 237 10 07

Mail:  info.innosystems@gmail.com

განათლება:  2006-2010 თბილისის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი--აგროეკოლოგი

 სამუშაო   გამოცდილება:

2012-2014 თხილის მოყვანა, ბაღის მოწყობა, ბაღის მოვლა, მოსავლის აღება და ხარისხის კონტროლი. USAID/EPI-Georgia/Agrigoria

2014-დღემდე  სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის      

 მებაღეობა მევენახეობის კვლევის სამსახურის სპეციალისტი

 2016-დღემდე საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს ,, ფერმერთა სკოლა“  მეხილეობის პრაქტიკური მეცადინეობის ლექტორი

სამეცნიერო შრომები:   

1) Goginashvili N., Bobokashvili Z., Shavliashvili Z., Tsigriashvili L. 2016. Poplars (Populus spp.) in wild /rural landscapes and their use in windbreak strips of Georgia. J. Formation of Urban Green Areas,ISSN  1822-9778, T. 1 (13), Klaipeda, Lithuania, pp.90-98

2) სტეფანიშვილი ნ. ჩარგეიშვილი ი. გაგოშიძე ზ. ციგრიაშვილი ლ.  2016

    თუთის ნაყოფის და ნატურალური აბრეშუმის ფუნქციონალური გამოყენების მნიშვნელობა.

3) სტეფანიშვილი ნ. ჩარგეიშვილი ი. გაგოშიძე ზ. ციგრიაშვილი ლ.  2016

    თუთის ფიტოპლაზმური დაავადების მიმართ ტოლერანტულ ჯიშებში გამძლეობის

   მარკირების დადგენა

4) სტეფანიშვილი ნ. გაგოშიძე ზ. ციგრიაშვილი ლ.  2015

კლიმატის გლობალური ცვლილებები და თუთის კულტურა

5) სტეფანიშვილი ნ. გაგოშიძე ზ. ციგრიაშვილი ლ.  2014

კლიმატური ფაქტორების ცვალებადობის გავლენა თუთის ფოთლის კვებით ღირსებაზე

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

2015-2018 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი- "კოლხეთის ტყის  გენეტიკური რესურსების შესწავლა და დაცვა" - პროექტის ხელმძღვანელი

 ჩატარებული ტრენინგები:

2012-2014 თხილის მოყვანა, ბაღის მოწყობა, ბაღის მოვლა, მოსავლის აღება და ხარისხის კონტროლი. USAID/EPI-Georgia/Agrigoria

 2014-დღემდე-  თხილის ბაღის გაშენება და მოვლა. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

 ტრენინგი კვალიფიკაციის ამაღლება:

2017 ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (MASHAV) ორგანიზებით.

თემა - “Инновационные технологии в садоводстве и виноградарстве”