+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ვასილ ვაშაკიძე


ვასილ ვაშაკიძე


ბიოქიმიკოსი


ვასილ ვაშაკიძე

Tel: +995 32 237 10 07

Mail:  info.innosystems@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება:

ორგანიზაციის დასახელება:

1996 / 1999 სამტრედიის .–ის ცხ. დაავადებებთან მებრძოლი სადგური -  ვეტერინარი ექიმი. ექიმი ეპიზოტოლოგი. ვეტერინარული უბნის გამგე.

2000 - 2004  შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთ. სამართველო.- ექსპერტი ქიმიკოსი. ექსპერტი მიკრობიოლოგი.

თებ / 2012 - დეკ / 2012  ცხიმგადამამუშავებელი საწარმო შპს "მწვანე ველი‘‘ -კონსულტანტი სამეცნიერო ინოვაციების, სან. ჰიგიენის და სურსათის უვნებლობის საკითხებში.

2004 წლიდან დღემდე  შსს .თბილისის საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამმართველოში უფროსი ექსპერტის თანამდებობა.

 განათლება

საქართველოს ზოოტექნიკურსავეტერინარო სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი,

საქართველო, ივლ / 1991 - აგვ / 1996. ვეტერინარული მედიცინის ფაკულტეტი. ფართო პროფილის ვეტერინარი ექიმი.

მაგისტრთან გათანაბრებული

.ნიკოლაძის სახ. მრავალდარგობრივი აკადემია, საქართველო, სექ / 2000 - სექ / 2004

იურდიული ფაკულტეტი. სამართალმცოდნე.

მაგისტრთან გათანაბრებული

 ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

შსს აკადემია, ივლისი / 2008 - ივლისი / 2008

ტრეინინგი: "დაკვირვებისა და ყურადღების უნარების გამომუშავება", სერთიფიკატი

 შსს აკადემია, ოქტომბერი / 2007 - ნოემბერი / 2007

კომპიუტერის შემსწავლელი საბაზისო მომზადების კურსი, სერთიფიკატი

 ასოსიაცია, იანვარი / 2006 - აპრილი / 2006

სემინარი "ანტინარკოტიკული განათლების ლექტორი", სერთიფიკატი

 შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთ. სამ. და სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია,

ოქტომბერი / 2002 - მარტი / 2003

მიკრობიოლოგიური ექსპერტიზები. (სასწავლო კურსი), სერთიფიკატი

 მეცნიერებათა აკადემიის .კეცხოველის სახ. ბოტანიკის ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის

კათედრა, სექტემბერი / 2001 - ოქტომბერი / 2002

მიკრობიოლოგია. (სტაჟირება), სერთიფიკატი

  შსს საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთ. სამმართველო, ივლისი / 2000 - თებერვალი / 2001

ქიმიური ექსპერტიზა: (სასწავლო კურსი), სერთიფიკატი

 2013 წარმატებით გავიარე საქრთველოს პარლამენტის საჯარო მოსამსახურის  ტესტირება.

პროექტები

  • სუპერკრიტიკული ექსტრაქცია, აგვისტო / 2000 - სექტემბერი / 2002_ სუპერკრიტიკული ექსტრაქციის უპრატესობების და ხარისხის დონის განსაზღვრა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებაში უახლესი ტექნოლოგიის დანერგვა. ეთერზეთების, ნატურალური საღებავების, საგემოვნო და სურნელოვანი ნივთიერებების წარმოება. პროექტი ხორციელდებოდა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის და საქ. ბიოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ლაბორატორიების ბაზაზე.