+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს ს.პ. - საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი და მუდმივი სქემები


შპს ს.პ. - საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი და მუდმივი სქემები


საგზაო  მოძრაობის  ორგანიზებასთან დაკავშირებული საქმიანობა  ხორციელდება იმ ტექნიკური საშუალებების კომპლექსურად გამოყენების საფუძველზე, რომელიც  რეკომენდებულია საქართველოს კანონმდებლობით და გათვალისწინებულია საგზაო მოძრაობის ორგანიზების პროექტებითა და სქემებით.

    საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი და მუდმივი სქემები საჭიროა:

თბილისის მერიის ქონების მართვის და არქირექტურის სამსახურისთვის.

ტრანსპორტის სამსახურთან და საპატრულო პოლიციაში შესათანხმებლად.