+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

 ჭკვიანი სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები


ჭკვიანი სატრანსპორტო გადაწყვეტილებები


SMART ტრანსპორტი
ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემა (ITS) იყენებს ტექნოლოგიების, კომუნიკაციების, კომპიუტერების, მართვის, გამოვლენისა და გამოვლენის მოწინავე ტექნოლოგიებს ყველა სახის სატრანსპორტო სისტემებში უსაფრთხოების, ეფექტურობისა და შენარჩუნების გაუმჯობესების მიზნით, ისევე, როგორც გზების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემის გზით რეალურ დროში.SMAFTCO და მისი ალიანსები  ახორციელებს სხვადასხვა სისტემების მიწოდებას, მათ შორის:

საგზაო საინჟინრო და მოდელირება.
სრული ადაპტური კონტროლის სისტემა და ტრანსპორტის ოპტიმიზაცია.
კონტროლისა და მოძრაობის კონტროლის ცენტრი.
მოძრაობის კონტროლის სისტემები.
ელექტრონული გამოვლენის სისტემა (EDS) წესების დარღვევის გამოვლენის მიზნით.
პალატის სისტემები.
ტრაფიკის გაზომვის სისტემები.
ცვლადი შეტყობინება სისტემები (VMS).