+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

 ეროვნული სატყეო სააგენტო


ეროვნული სატყეო სააგენტო


საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, „ინოსისტემსი“, საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში ახორციელებს თავის საქმიანობას. შესაბამისად, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, დარგების მიხედვით. მათ შორისაა   ეროვნული სატყეო სააგენტო.