+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ეროვნული საშენი მეურნეობა


ეროვნული საშენი მეურნეობა


საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, „ინოსისტემსი“, საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში ახორციელებს თავის საქმიანობას. შესაბამისად, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, დარგების მიხედვით. მათ შორისაა   ეროვნული საშენი მეურნეობა.