+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ფუდსერვისი


ფუდსერვისი


დამკვეთი: კომპანია  ,, ფუდ სერვისი,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2015  წლის  10 სექტემბერი

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2015   წლის 10 ოქტომბერი

კომპანია   შპს ,,ინოსისტემსის,,  შესაბამისი დარგის პროფესიონალ -სპეციალისტთა გუნდის  მიერ აღნიშნული საწარმოს პროექტისათვის  განხორციელდა  სამუშაოები    როგორც არქიტექტურული  ისე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური   მიმართულებით:

  1. დამუშავდა - საწარმოს არქიტექტურული პროექტი.
  2. ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ ნაწილში   კი  მოხდა  საჭირო მასალების   და  დოკუმენტაციის მოძიება, დამუშავება  და  შეთავაზება    დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცაა:

2.1.ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.

     2.2.ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.

       3.შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება- წარმოებაში  პრაქტიკულად         დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს         უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.