+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სპირტის ქარხანა -სამცხე ჯავახეთში


სპირტის ქარხანა -სამცხე ჯავახეთში


   დამკვეთი: ფიზიკური  პირი -  ნანა ზუბაშვილი

   კარტოფილის  სპირტის ქარხანა    სამცხე ჯავახეთში (ახალციხე)

   პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018  წლის  31  მარტს                                                        

  პროექტის დამუშავება   მიმდინარეობს

  დაკვეთის   საგანს წარმოადგენს შემკვეთის დავალებით  კომპანია შპს „ინოსისტემსის“   მიერ, სამცხე-ჯავახეთში   დაპროექტდეს სპირტის საწარმო, წარმადობით 1ტ. მზა პროდუქცია(კარტოფილის სპირტი 96%-ანი) 24სთ-ში. 

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა“   აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ -სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  სამუშაოები   შემდეგი მიმართულებებითით , როგორებიცაა:

 

           1.საძიებო სამუშაოები

            2,არქიტექტურული ნაწილი

             3.კონცეპტუალური დიზაინის ესკიზი

             4.კონსტრუქციული ნაწილი

              5.პროექტის საინჟინრო ნაწილი

              6.ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ  ნაწილი 

            ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ  ნაწილში   კი  მოხდა  საჭირო მასალების   და  დოკუმენტაციის მოძიება,              დამუშავება  და  შეთავაზება    დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით,  მათ  შორის:

         6.1.ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური და ნადგარების შერჩევა და   გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.

         6.2. ტექნოლოგიურ ნაწილში -  შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.

        7.შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება წარმოებაში პრაქტიკულად დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.