+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მელიორაცია


მელიორაცია


სარწყავი სისტემის /სისტემების( როგორც  ღია ისევე დახურული  არხების)  ონლაინ რეჟიმში (24/7) მართვა და წყლის ხარჯების  ტექნიკური აღრიცხვა და კონტროლი.

დამკვეთის დავალების შესაბამისად ნებისმიერი მოვლენის  რეგისტრაცია, არქივირება და მიღებული  მონაცემების  საფუძველზე, ენერგორესურსების  შესაბამისი ეფექტური ქმედებები, როგორიცაა,მოვლენების   პროგნოზირება, სუსტი წერტილების გამოვლენა, ავარიების ზუსტი და დროული რეგისტრაცია,არანორმატიული დანაკარგების აღმოჩენა.