+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სამედიცინო ინფრასტუქტურა


სამედიცინო ინფრასტუქტურა


სამედიცინო ინფრასტრუქტურა არის, ზოგადად, ნებისმიერი ადგილი, სადაც გვთავაზობენ სამედიცინო მომსახურებას. სამედიცინო ინფრასტრუქტურაში შედის მცირე კლინიკები და კაბინეტები, სასწრაფო დახმარების ცენტრები და დიდი საავადმყოფოები, რომლებიც უზრუნველყოფილია გადაუდებელი დახმარების განყოფილებებით და ტრავმატოლოგიური ცენტრებით. ქვეყნის ან რეგიონის სამედიცინო ინფრასტრუქტურის რაოდენობა და ხარისხი ამ ტერიტორიის კეთილდღეობისა და ცხოვრების დონის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. ბევრ ქვეყანაში ჯანდაცვის დაწესებულებები გარკვეულწილად რეგულირდება კანონით; ხშირად მოითხოვება ლიცენზირება მარეგულირებელი ორგანოდან, სანამ ობიექტი შეიძლება გაიხსნას ბიზნესისთვის. სამედიცინო ობიექტები შეიძლება ეკუთვნოდეს ან იმართებოდეს კომერციული ორგანიზაციების, მთავრობების და ზოგიერთ შემთხვევაში ცალკეული პირების მიერ. დაწესებულებების სიდიდე დამოკიდებულია ქვეყნის განვითარების დონეზე.