+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო - ბიზნეს ალიანსი


ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო - ბიზნეს ალიანსი


დამკვეთი:  ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო - ,,ბიზნეს ალიანსი,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა  2018 წლის 15 მაისი

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018   წლის  15 ივნისი

დაკვეთის საგანი:  ნახევარ ფაბრიკატების საწარმოს - ,,ბიზნეს ალიანსი,, პროექტირება

ხორცის ნახევარფაბრიკატის პროდუქტია –ხინკალი, პელმენი და კოტლეტი. 

  ნახევარფაბრიკატების - ხინკალის და პელმენის   დასამზადებლად  გამოყენებულია  უსაფუარო ცომი (ფქვილი, წყალი) ახალი ხორცი, ან გაყინული ხორცი- მათ შორის, ფრაგმენტებად დანაწევრებული ხორცი, ან ფარში რომელსაც ემატება  საკვები საშუალებები, სუნელ-სანელებლები ან სხვა ნივთიერებები, ან რომელმაც გაიარა გადამუშავების არასაკმარისი პროცესი იმგვარად, რომ ხორცის შიდა კუნთოვანი ქსოვილის ბოჭკოს არ დაუკარგავს ახალი ხორცისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა.

     ნახევარფაბრიკატის-კოტლეტის  დასამზადებლად გამოყენებულია  ხალი ხორცი, ან გაყინული ხორცი- მათ შორის, ფრაგმენტებად დანაწევრებული ხორცი, ან ფარში რომელსაც ემატება გამომცხვარი პურის ნახევარფაბრიკატი საკვები საშუალებები, სუნელ-სანელებლები ან სხვა ნივთიერებები და ამოვლებულია საფანელში,  რომელმაც გაიარა გადამუშავების არასაკმარისი პროცესი იმგვარად, რომ ხორცის შიდა კუნთოვანი ქსოვილის ბოჭკოს არ დაუკარგავს ახალი ხორცისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა.

როცა  ნახევარფაბრიკატი მზადდება ახალი ხორცისაგან უნდა მოხდეს ახალი  საღი ხორცის   შერჩევა  და მას უნდა ჰქონდეს   შემდეგი თვისებები :

- ხორცის ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი,  ქაღალდის ხელსახოცის ხორცზე დადებით ის  არ უნდა დასველდეს.

- ხორცის კონსისტენცია კი უნდა იყოს  დრეკადი და ელასტიურია

.-თითის დაჭერით ხორცზე უნდა წარმოიქმნას ღრმული, რომელიც მალევე უნდა გასწორდეს;   - ხორცს აქვს ხორცის ამ სახეობისათვის დამახასიათებელი სუნი;

-ცხიმი არ უნდა იყოს ყვითელი. საქონლის ქონს აქვს თეთრი, კრემისფერი ან მოყვითალო შეფერილობა, მკვრივი ფშვნადი კონსისტენცია, ღორის ქონი რბილია, მისი შეფერილობა შეიძლება იყოს ღია ვარდისფერი ან თეთრი. ცხვრის ქონი თეთრი და მკვრივია. მყესები უნდა იყოს ელასტიური და მკვრივი, სახსრების ზედაპირი თეთრი და ბზინვარე.

 

-ახალი ხორცისგან განსხვავებით გაყინული ხორცი სველია. განაყინი ხორცი ელასტიური არ არის. მასზე თითის დაჭერით წარმოქმნილი ორმო დიდხანს არ ივსება.

გაუყინავი ხორცი საღი აღარ არის (ანუ გაფუჭებულია), თუ შეიმჩნევა ჩამოთვლილიდან რომელიმე:

 • ხორცს წებოვანი ზედაპირი აქვს;
 • ხორცის ნაჭერზე ხელის დაჭერისას წარმოქმნილი ორმო არ ივსება;
 • კუნთოვანი ქსოვილი ადვილად სცილდება ძვალს;
 • ხორცი ძალიან მუქი ფერისაა და ქონს მოყვითალო ელფერი დაკრავს (ეს მახასიათებელი ძალიან სანდო არ არის, ვინაიდან ქიმიური დამუშავებით შესაძლებელია ხორცის ”გავარდისფერება”. გარდა ამისა, მუქი ფერი გარდა 

კომპანია შპს "ინოსისტემმა"  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები  როგორც არქიტექტურული  ისე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური   მიმართულებით :

 1. დამუშავდა საწარმოს არქიტექტურული  პროექტი.
 2. ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ ნაწილში   კი  მოხდა  საჭირო მასალების   და  დოკუმენტაციის მოძიება, დამუშავება  და  შეთავაზება    დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცაა:
 3. ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.
 4. ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.
 5. შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.

 

 

ხორცის ნახევარფაბრიკატის პროდუქტია –ხინკალი, პელმენი და კოტლეტი. 

  ნახევარფაბრიკატების - ხინკალის და პელმენის   დასამზადებლად  გამოყენებულია  უსაფუარო ცომი (ფქვილი, წყალი) ახალი ხორცი, ან გაყინული ხორცი- მათ შორის, ფრაგმენტებად დანაწევრებული ხორცი, ან ფარში რომელსაც ემატება  საკვები საშუალებები, სუნელ-სანელებლები ან სხვა ნივთიერებები, ან რომელმაც გაიარა გადამუშავების არასაკმარისი პროცესი იმგვარად, რომ ხორცის შიდა კუნთოვანი ქსოვილის ბოჭკოს არ დაუკარგავს ახალი ხორცისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა.

     ნახევარფაბრიკატის-კოტლეტის  დასამზადებლად გამოყენებულია  ხალი ხორცი, ან გაყინული ხორცი- მათ შორის, ფრაგმენტებად დანაწევრებული ხორცი, ან ფარში რომელსაც ემატება გამომცხვარი პურის ნახევარფაბრიკატი საკვები საშუალებები, სუნელ-სანელებლები ან სხვა ნივთიერებები და ამოვლებულია საფანელში,  რომელმაც გაიარა გადამუშავების არასაკმარისი პროცესი იმგვარად, რომ ხორცის შიდა კუნთოვანი ქსოვილის ბოჭკოს არ დაუკარგავს ახალი ხორცისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურა.

როცა  ნახევარფაბრიკატი მზადდება ახალი ხორცისაგან უნდა მოხდეს ახალი  საღი ხორცის   შერჩევა  და მას უნდა ჰქონდეს   შემდეგი თვისებები :

- ხორცის ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი,  ქაღალდის ხელსახოცის ხორცზე დადებით ის  არ უნდა დასველდეს.

- ხორცის კონსისტენცია კი უნდა იყოს  დრეკადი და ელასტიურია

.-თითის დაჭერით ხორცზე უნდა წარმოიქმნას ღრმული, რომელიც მალევე უნდა გასწორდეს;   - ხორცს აქვს ხორცის ამ სახეობისათვის დამახასიათებელი სუნი;

-ცხიმი არ უნდა იყოს ყვითელი. საქონლის ქონს აქვს თეთრი, კრემისფერი ან მოყვითალო შეფერილობა, მკვრივი ფშვნადი კონსისტენცია, ღორის ქონი რბილია, მისი შეფერილობა შეიძლება იყოს ღია ვარდისფერი ან თეთრი. ცხვრის ქონი თეთრი და მკვრივია. მყესები უნდა იყოს ელასტიური და მკვრივი, სახსრების ზედაპირი თეთრი და ბზინვარე.

 

-ახალი ხორცისგან განსხვავებით გაყინული ხორცი სველია. განაყინი ხორცი ელასტიური არ არის. მასზე თითის დაჭერით წარმოქმნილი ორმო დიდხანს არ ივსება.

გაუყინავი ხორცი საღი აღარ არის (ანუ გაფუჭებულია), თუ შეიმჩნევა ჩამოთვლილიდან რომელიმე:

 • ხორცს წებოვანი ზედაპირი აქვს;
 • ხორცის ნაჭერზე ხელის დაჭერისას წარმოქმნილი ორმო არ ივსება;
 • კუნთოვანი ქსოვილი ადვილად სცილდება ძვალს;
 • ხორცი ძალიან მუქი ფერისაა და ქონს მოყვითალო ელფერი დაკრავს (ეს მახასიათებელი ძალიან სანდო არ არის, ვინაიდან ქიმიური დამუშავებით შესაძლებელია ხორცის ”გავარდისფერება”. გარდა ამისა, მუქი ფერი გარდა 

კომპანია შპს "ინოსისტემმა"  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები  როგორც არქიტექტურული  ისე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური   მიმართულებით :

 1. დამუშავდა საწარმოს არქიტექტურული  პროექტი.
 2. ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ ნაწილში   კი  მოხდა  საჭირო მასალების   და  დოკუმენტაციის მოძიება, დამუშავება  და  შეთავაზება    დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცაა:
 3. ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.
 4. ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.
 5. შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.