+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბურეკასების საწარმო


ბურეკასების საწარმო


დამკვეთი შპს ,,ბურეკასი,,

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2018 წლის 14 მაისი

პროექტი დასრულდა  2018 წლის  22 ივნისს

    კომპანია შპს "ინოსისტემმა"  მიიღო დაკვეთა ქ.თბილისში, ზაჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საკონდიტრო საწარმოს სიმძლავრეზე გაყვანა 100კგ პროდუქტის, ბურეკასის საწარმოებლად. კომპანიამ განახხორციელა აღნიშნული პროექტის  დაპროექტება - ტექნოლოგიურად წინასწარ დამკვეთთან შეთანხმებული ტექნოლოგიური სქემით.

წინარე საპროექტო სამუშაოების ჩამონათვალი:

ტექნოლოგიური ბლოკ-სქემა;

ტექნოლოგიური პროცესების აღწერა;

საწარმოს ტექნოლოგიური გეგმარება;

საწარმოო პროცესების ნაკადურობა და მათში კრიტიკული საკონტროლო წერტილების გამოყოფა;

საწარმოო პროცესების სრული ციკლისთვის დანადგარების აუცილებელი სპეციფიკაციები და ტიპები;

დამხმარე ნაგებობებისა და სამრეწველო უბნების განსაზღვრა და ჩამოყალიბება;

საწარმოს ექსპლუატაციისთვის ელექტრო, თბო, წყლის და სხვა რესურსების დაანგარიშება;

განსაზღვრა ძირითადი და დამხმარე საამქროების ჩამონათვალისა და ფართის;

პირობითი დაერთებების სქემა გარე წყაროებთან საწარმოს საინჟინრო უზრუნველყოფისათვის;

ნაერთი ხარჯთაღრიცხვა ჩასატარებელი სამუშაოებისა და მატერიალური რესურსების;

საწარმოს საშტატო განრიგის განსაზღვრა და სახელფასო განაკვეთის დარიცხვის მეთოდის შემუშავება;

პროდუქტის განხორციელებისათვის აუცილებელი კალენდარული გეგმა/გრაფიკი;

პროდუქციის მოცულობისა და თვითღირებულების გათვლა.