+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ავტობუსების მაყუჩიდან გამონაბოლქვი ნამწვი აირების გამწოვი სისტემის პროექტი


ავტობუსების მაყუჩიდან გამონაბოლქვი ნამწვი აირების გამწოვი სისტემის პროექტი


 

დამკვეთი:  Saxon   managenen Services

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018 წლის   4 ოქტომბერს 

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018  წლის 25 ნიემბერს

ქ. თბილისში "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" საკუთრებაში არსებული ავტობაზა № 2-სათვის ავტობუსის მაყუჩიდან გამონაბოლქვი ნამწვი აირების გამწოვი სისტემის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

    კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  პროექტი წარმატებით განახორციელა და  ჩაბარდა დამკვეთს .