+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სასაწყობე მეურნეობა გლდანში


სასაწყობე მეურნეობა გლდანში


დამკვეთი ფიზიკური პირი: გიორგი ბახტულიძე

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2018 წლის 15 მარტს.

პროექტი დასრულდა 2018 წლის 15 აპრილს.

დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით   კომპანია "ინოსისტემსის" მიერ განხორციელდა სასაწყობე მეურნეობის შიდა და გარე ელექტრო ქსელის, ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის, ხანძარქრობის სისტემების პროექტირება შემდეგი საკითხების მიხედვით:

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემები აქსონომეტრიული სქემები;

შიდა ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების ქსელების გეგმები;

გარე ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების ქსელების გეგმები;

ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების მონტაჟის დეტალები.