+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ღვინის ქარხანა, საგარეჯოს რაიონი სოფელი ნინოწმინდა


ღვინის ქარხანა, საგარეჯოს რაიონი სოფელი ნინოწმინდა


დამკვეთი:  შპს „MS Group

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018 წლის  13  დეკემბერს

პროექტის დამუშავება  დასრულდა 2019 წლის თებერვალში.

 

დაკვეთის საგანს  წარმოადგენს დამკვეთის დავალებით, შემსრულებლის- კომპანია შპს  ,,ინოსისტემსის,,მიერ საგარეჯოს რაიონის სოფ. ნინოწმინდაში დამკვეთის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 55.50.54.008) დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით ღვინის ქარხნის საპროექტო მომსახურება, რომლის წარმადობა იქნება 300000 ბოთლი მზა პროდუქცია.

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები

 1. არქიტექტურული პროექტირება
 2. კონსტრუქციული პროექტირება
 3. ელექტრული ქსელების პროექტირება
 4. გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის სისტემების პროექტირება
 5. ხანძარქრობის სისტემების პროექტირება
 6. ტექნიკურ- ტექნოლოგიური პროექტირება, კერძოდ:

                           ტექნოლოგიური ნაწილის განმარტებითი ბარათი, ტექნოლოგიის არჩევა/დასაბუთება;

 1. ტექნოლოგიური დანადგარების ხაზების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის;
 2. დანადგარების, აპარატურების, მოწყობილობებისა და ავეჯის ჩამონათვალი, სპეციფიკაცია;
 3. ტექნოლოგიური სქემა;
 4. ტექნოლოგიური გეგმარება საწარმოო პროცესების ტექნოლოგიური ნაკადურობების გათვალისწინებით;
 5. ტესტირებას დაქვემდებარებული მოწყობილობა-დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმისა და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა;
 6. დაზგა-დანადგარების სპეციფიკაცია;
 7. რთული და განსაკუთრებული დანადგარების, აპარატურისა და მოწყობილობების სამონტაჟო სქემები;
 8. მთავარი კორპუსის საევაკუაციო გეგმები, გამაფრთხილებელი და გზამკვლევი მაჩვენებლის განლაგებით;
 9. სამგზავრო და ტვირთმზიდი ლიფტების ცხრილები;
 10. არსებული ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია;
 11. არსებული ტექნოლოგიური ციკლის ავტომატიზაცია;
 12. პროექტირება ხდება HACCP - ის და ISO -ს სტანდარტების გათვალისწინებით.

 

 

13.ტექნოლოგიური ნაწილის განმარტებითი ბარათი, ტექნოლოგიის არჩევა/დასაბუთება;

14ტექნოლოგიური დანადგარების ხაზების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის;

15დანადგარების, აპარატურების, მოწყობილობებისა და ავეჯის ჩამონათვალი, სპეციფიკაცია;

 1. ტექნოლოგიური სქემა;

   17.ტექნოლოგიური გეგმარება საწარმოო პროცესების ტექნოლოგიური ნაკადურობების გათვალისწინებით;

 1. ტესტირებას დაქვემდებარებული მოწყობილობა-დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმისა და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა;

                                                       19.დაზგა-დანადგარების სპეციფიკაცია;

 1. რთული და განსაკუთრებული დანადგარების, აპარატურისა და მოწყობილობების სამონტაჟო სქემები;
 2. მთავარი კორპუსის საევაკუაციო გეგმები, გამაფრთხილებელი და გზამკვლევი მაჩვენებლის განლაგებით;
 3. სამგზავრო და ტვირთმზიდი ლიფტების ცხრილები;
 4. არსებული ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია;
 5. არსებული ტექნოლოგიური ციკლის ავტომატიზაცია;
 6. პროექტირება ხდება HACCP - ის და ISO -ს სტანდარტების გათვალისწინებით.