+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

გინეკოლოგიური კლინიკა მინსკში


გინეკოლოგიური კლინიკა მინსკში


ამკვეთი: ვადიმ ბაბენკოვი

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2015 წლის მაისში.

პროექტის დამუშავება დასრულდა 2015 წლის ოქტომბერში.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს: გინეკოლოგიური კლინიკის პროექტის შემუშავება ქ.მინსკი, ბელორუსია.

კომპანია „ინოსისტემსმა“ აღნიშნული პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის მიერ შეასრულა შესაბამისი სამუშაოები, როგორიცაა:

 

1.

საძიებო სამუშაოები;

2.

არქიტექტურული ნაწილი;

3.

კონსტრუქციული ნაწილი;

4.

პროექტის საინჟინრო ნაწილი;

5.

ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ნაწილი;

6.

ტექნიკურ ნაწილში გინეკოლოგიური დარგის თანამედროვე აპარატურის შერჩევა და გათვლა ბელორუსიაში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის;

7.

ტექნოლოგიურ ნაწილში შერჩეული თანამედროვე გინეკოლოგიური აპარატურის შესაბამისად, აღნიშნულ დარგში უცხოეთის ქვეყნებში არსებული ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიებისა დანერგვა;

8.

შესაბამისი დარგის აუცილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება მისი პრაქტიკულად დანერგვისათვის.

კომპანია შპს „ინოსისტემმა“ აღნიშნული პროექტი წარმატებით განახორციელა და დამკვეთს ჩაბარდა დროულად