+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სათბური - ქინძი, კამა, ოხრახუში


სათბური - ქინძი, კამა, ოხრახუში


დამკვეთი: ვასილ ვაშაკიძე

 

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს დამკვეთის დავალებით კომპანია შპს „ინოსისტემსის“ მიერ სამტრედიის რაიონის სოფ. დიდი ჯიხაისში დამკვეთის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით მწვანილის: ქინძის, კამის, ოხრახუშის სათბურის პროექტის დამუშავება.

კომპანია შპს „ინოსისტემსმა“ აღნიშნული პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის მიერ შეასრულა შესაბამისი სამუშაოები:

 

1.

გენგეგმა;

2.

კონსტრუქციული ნაწილი;

3.

ელექტრული ქსელების ნაწილი;

4.

გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის სისტემები;

5.

ტექნოლოგიური ნაწილი: ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების შერჩევა, რომლის შედეგადაც წარმოებული პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით;

6.

ასევე აუცილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება და შეთავაზება დამკვეთისათვის მისი პრაქტიკულად განხორციელების მიზნით, შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას.

 

მწვანილის სათბურში გაშენებისათვის სტრატეგიულ საკითხებს მიეკუთვნება:

1.

სათბურის სახეობა და მისი აღჭურვილობა;

2.

სათბურში მწვანილის მოყვანის აგრომეთოდები და მისი პარამეტრები;

3.

მწვანილის კულტურული ჯიშების შერჩევა;

4.

გრუნტის შერჩევა;

5.

შერჩეული ჯიშების მიხედვით მოყვანის აგრომეთოდის შესაბამისი ტექნოლოგიები.

 

მწვანილის პროდუქტიულობაზე აგრეთვე გავლენას ახდენს სათბურის ადგილმდებარეობა, სათბურში მწვანილის ზრდისა და განვითარების პირობები, ტექნოლოგის და პერსონალის გამოცდილება.