+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

გლდანის სავაჭრო ცენტრი


გლდანის სავაჭრო ცენტრი


დამკვეთი: შპს „ბლექსი ინვესტი“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2018 წლის 2 თებერვალს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 30 ოქტომბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა - თბილისში სავაჭრო ცენტრის სასაწყობე მეურნეობის პროექტირება.

კომპანია შპს „ინოსისტემსმა“ დამკვეთის დავალებით აღნიშნული პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის მიერ შეასრულა სამუშაოები შემდეგი ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით:

 

1.

ესთეტიურად დახვეწილი შენობის გარე იერსახე;

2.

მინიმუმამდე დაყვანილი გარემოზე ზემოქმედება და არსებული ლანდშაპის ცვლილება;

3.

თანამედროვე არქიტექტურის პრინციპებით ხელმძღვანელობა;

4.

ენერგო დამზოგი შენობა-ნაგებობები;

5.

მარტივად დასამუშავებელი და ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები;

6.

თანამედროვე და სწრაფი ტექნოლოგიები;

7.

მინიმუმამდე დაყვანილი სამშენებლო სამუშაოების შრომატევადობა და ხანგრძლივობა;

8.

შენობა-ნაგებობები კონსტრუქციული თვალსაზრისით უსაფრთხო და მდგრადია, გათვალისწინებულია სეისმურ დატვირთვაზე. ეკონომიურად მიზანშეწონილი გათვლილი გრძელვადიან უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის.