+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შესანახი მაცივარი სოფ. ცაიშში, ზუგდიდი


შესანახი მაცივარი სოფ. ცაიშში, ზუგდიდი


დამკვეთი: შპს „თხილისა და აგროკულტურების კომპანია“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 25 ივლისს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 20 სექტემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  ქ. ზუგდიდში, სოფ. ცაიშში 400 ტონიანი შესანახი მაცივრის  წინარე პროექტის შემუშავება. მაცივარი განკუთვნილია 300 ტონა კენკროვანი კულტურისა და 100 ტონა ხურმის შესანახად. პროექტი მოიცავს შენახვის კომპონენტს, ხილის პირველად დამუშავებას შენახვისთვის მოსამზადებლად, აგრეთვე მისი სორტირებისა და შეფუთვის სივრცეებს.