+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მარცვლეულის ჰაბი


მარცვლეულის ჰაბი


დამკვეთი: ი.მ. ლია ოზაშვილი

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 3 სექტემბერს.

პროექტი დასრულდა 2019 წლის 9 სექტემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭოეთსა და სოფ. ხორნაბუჯში ვაშლოვანის ქ. 2ვ-ში (ს/კ 52.06.33.489; 52.06.05.433)  დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით მარცვლეულის ჰაბის კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება.