+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

კონიაკის წარმოება


კონიაკის წარმოება


ღვინომასალა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტია ხარისხიანი კონიაკის მისაღებად.

            საკონიაკე ღვინომასალის ღირსებაზე გავლენას ახდენს ის ბუნებრივ-კლიმატური პირობები და აგროტექნიკური ღონისძიებები, რომლებშიც განვითარდა და მომწიფდა ყურძენი.

            კონიაკის ნაზი ბუკეტის მიღებას ხელს უწყობს კირიანი ნიადაგები. რაც უფრო მეტადაა ნიადაგში კარბონატული შენაერთები, მით უფრო ნაზია კონიაკის ბუკეტი,

            საკონიაკე ღვინომასალის ღირსება ბევრად არის დამოკიდებული ყურძნის წვენის ქიმიურ შედგენილობაზე და მისი გადამუშავების ტექნოლოგიურ წესზე.


იხილეთ ვრცლად