+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ვიზიტი -  Flottweg


ვიზიტი - Flottweg


წყლის  და ჩამდინარე საკანალიზაციო წყლების ფილტრაციის დანადგარების მწარმოელ კომპანიაში.