+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „აგრო ინვესტ გრუპ“


შპს „აგრო ინვესტ გრუპ“


დამკვეთი: შპს „აგრო ინვესტ გრუპ“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 21 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 8 იანვარს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. წყალტუბოში სოფ. ფარცხანაყანებში კომბინირებული საწარმოს ტექნოლოგიური და არქიტექტურული კონცეპტუალური პროექტის, რესურსულ-ლოკალური ხარჯთაღრიცხვისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გაანგარიშების მომზადება. საწარმომ უნდა გამოუშვას შემდეგი სახეობისა და დასახელების პროდუქცია:

1. ჟოლოს არომატული სიროფი;

2. ლიმონათები ასორტიმენტის მიხედვით;

3. ტოპინგები.