+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ნეოგაზი“


შპს „ნეოგაზი“


დამკვეთი: შპს „ნეოგაზი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 19 თებერვალს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 5 მარტს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ავტოგაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების გასამართი სვეტების წერტილების დამატების მიზნით საპროექტო/მოკვლევითი სამუშაოების ჩატარება  და შესაბამისი დასკვნის მომზადება.