+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ვინგჰაუს“


შპს „ვინგჰაუს“


დამკვეთი: შპს „ვინგჰაუს“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 12 მარტს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 10 აპრილს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. № 62-ში მდებარე „ვინგჰაუს“-ის ტექნოლოგიური და სახანძრო უსაფრთხოების პროექტების შემუშავება.