+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შესაფუთი მანქანა დანადგარები


შესაფუთი მანქანა დანადგარები


დასაფასოებელ  დანადგარზე მზა ქაღალდის ჩანთები ბრტყელი  დასაკეცი ძირით ავტომატურად იღება, იხსნება,   და ივსება   პროდუქციით შესაბამისი წონის მიხედვით.    პროდუქციით შევსებული ქაღალდის ჩანთები გადაეცემა  ავტომატური ქაღალდის დალუქვის მანქანას,  ჩანთის  ზედა ნაწილს მოეჭრება ქაღალდის  ზედმეტი ნაწილი  და შემდეგ ხდება თერმულად  წებოთი მისი  საიმედოდ დალუქვა.

მზა  ჩანთებზე   ავტომატურად დაიტანება  შენახვის ვადების  რიცხვები  და ის მიემართება  საბოლოოდ ჯგუფური დაფასოებისაკენ.