+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „დაუთა“


შპს „დაუთა“


დამკვეთი: შპს „დაუთა“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 22 მაისს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 10 ივნისს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. ონში, სოფ. პიპილეთში (ს/კ 88.06.22.071) სასაკლაოს  ტექნოლოგიური და არქიტექტურული კონცეპტუალური პროექტების შემუშავება.