+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სს „პროკრედიტ ბანკი“


სს „პროკრედიტ ბანკი“


დამკვეთი: სს „პროკრედიტ ბანკი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 3 ივნისს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 16 ივნისს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს  ქ. თბილისში, ყაზბეგის ქუჩა № 21-ში (ს/კ 01.1015.009.009), ბანკის მიმდებარედ არსებულ საპარკინგე ზოლებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემების შედგენა ნებართვის აღებით.