+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „ეკოფარმ საქართველო“


შპს „ეკოფარმ საქართველო“


დამკვეთი: შპს „ეკოფარმ საქართველო“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 11 აგვისტოს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 4 ნოემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. ადიგენში მეფრინველეობა-მეცხოველეობის კომპლექსის პროექტისა და ტბის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვლა.