+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „არქი“


შპს „არქი“


დამკვეთი: შპს „არქი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2020 წლის 19 ოქტომბერს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 21 ოქტომბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ქ. თბილისში, გლდანის 3-ის ვენტილაციის დისციპლინის დეტალური რევიზია და საბოლოო დასკვნის მომზადება.