+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"


სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"


დამკვეთი: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 26 ივლისს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 19 აგვისტოს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა დროებითი საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების მომზადება.