+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „მილლმონდი“ ნუშის რძის საწარმო


შპს „მილლმონდი“ ნუშის რძის საწარმო


დამკვეთი: შპს „მილლმონდი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 18 ივნისს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 11 აგვისტოს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ნუშის რძის საწარმოს კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება.