+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

უნივერსამი


უნივერსამი


დამკვეთი: შპს „მემო“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 3 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 5 ნოემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა თბილისში სუპერმარკეტ უნივერსამის ტექნოლოგიური გეგმის შემუშავება.