+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მოცვის ბაღის გაშენება


მოცვის ბაღის გაშენება


პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 20 სექტემბერს.

მიმდინარეობს პროექტის დამუშავება.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს 20 ჰა მიწის ნაკვეთის ამოშრობის პროექტის შემუშავება მოცვის ბაღის გასაშენებლად.