+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


დამკვეთი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 12 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 7 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა მანგანუმის მადნების გამდიდრების პროცესში მიღებული ნარჩენების ელექტროქიმიური გამოტუტვის ex-cell და in-cell რეჟიმში პილოტური დანადგარების ტესტირებისთვის ჭიათურის სამრეწველო რეგიონში შპს „ლიდერი მანგანუმჯორჯია“-ში სერიული ექსპერიმენტის ჩასატარებლად ორი პილოტური დანადგარის მონტაჟი.