+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


დამკვეთი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 12 ნოემბერს.

პროექტი დასრულდა 2021 წლის 9 დეკემბერს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა ინფორმაციული მასალის, სარეკლამო ფურცელების, ბუკლეტის და ვიდეო რგოლის ელექტრონული ვერსიების, ანიმაციების შექმნა, სადაც გამოსახული იქნება ცალკეულ ტექნოლოგიურ კვანძში მიმდინარე პროცესების ანიმაცია, პილოტური დანადგარების წარმოებაში ტესტირების პროცესის ფოტო და ვიდეო მასალის მომზადება.