+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შპს „მედი-ჰელს“


შპს „მედი-ჰელს“


დამკვეთი: შპს „მედი-ჰელს“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2021 წლის 30 დეკემბერს.

მიმდინარეობს პროექტის დამუშავება.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, (ს/კ 03.04.30.171) მედიკამენტების საწყობის პროექტის შემუშავება.