+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

რძის გადამამუშავებელი საწარმო


რძის გადამამუშავებელი საწარმო


რძის გადამამუშავებელი საწარმო

დამკვეთი:  სასოფლო-სამეურნეო  კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

პროექტის დაკვეთა   მოხდა 2017  წლის  18 ოქტომბერს 

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2017    წლის 18  ნოემბერს

  კომპანია   ,,ინოსისტემსმა,, აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ -სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები  როგორც არქიტექტურული  ისე  ტექნიკური და ტექნოლოგიური   მიმართულებით:

  1. დამუშავდა - საწარმოს არქიტექტურული პროექტი.
  2. ტექნიკურ -ტექნოლოგიურ ნაწილში   კი  მოხდა  საჭირო მასალების   და  დოკუმენტაციის მოძიება, დამუშავება  და  შეთავაზება    დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცაა:
  3. ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.
  4. ტექნოლოგიურ ნაწილში - შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად  ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიების  შერჩევა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული  პროდუქცია იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული    პროდუქციის ასორტიმენთან შედარებით.
  5. შესაბამისი აულილებელი სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება- წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვისათვის- ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.