+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ავტომატური ხანძარქრობა


ავტომატური ხანძარქრობა


ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება სხვადასხვა ობიექტებზე უზრუნველყოფს   თვალთვალს სპეციალური მოწყობილობების დამონტაჟებით ხანძრის შესაძლო არსებიბისა და  მისი   ლოკალიზებისათვის   საწყის ეტაპზე-  შემდეგი  პირობებისას:

  • ტემპერატურის ზრდა, კვამლის გამოჩენა, და ცხელი ლაქების არსებობა.

.მსუბუქი და ხმის სახანძრო გაფრთხილების მოწყობილობების ჩართვა ხანძრის არსებობის  საშიშროების თაობაზე.

.პერსონალის ევაკუაციის მართვა;

  • ხანძრის ჩაქრობას სახანძრო ბრიგადის მოსვლამდე.

. ბოლო ფუნქციის შესრულება  ხდება ავტომატური ცეცხლგამძლე დანადგარით(АУПТ),  რომელიც დაკავშირებულია უსაფრთხოების და სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებთან. ხანძრის და სენსორების გამოყენებით ობიექტზე ცეცხლის ფაქტორების იდენტიფიცირებისას მოხდება   ხანძრის  ცხელ წერტილთა აღმოფხვრა  სხვადასხვა ჩაქრობის აგენტებით.

ასეთი  ავტომატური  სისტემების  საშუალებით საწყის ეტაპზე შესაძლებელია ხანძრის გავრცელების შეჩერება  და მისი გავრცელების საშიშროება დიდ ფართობზე, რითაც გამარტივდება   მეხანძრეების  მუშაობა.

(АУПТ) - ს სისტემა აღჭურვილია  ფართო პრაქტიკული გამოყენებისათვის   და შეიძლება დამონტაჟდეს სხვადასხვა  ობიექტებზე, როგორებიცაა:

საწარმოო ობიექტები;

  • საოფისე ფართი;
  • მაღაზიები, საწყობები, შესანახი ბაზები
  • არქივები და საცავები
  • საზეინკლო სახელოსნოები
  • სერვერების ოთახი და მონაცემთა დამუშავების  ცენტრები;

ავტოფარეხი და ავტოსადგომები.

(АУПТ) - სისტემის დამონტაჟების ძირითადი მიზანი

ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა - არის სხვადასხვა ელექტრონული და მექანიკური აღჭურვილობის კომპლექსი.

(АУПТ) კომპლექსი  უზრუნველყოს შემდეგი ამოცანების ეფექტიანი განხორციელებას:

  • ობიექტზე აღმოჩენილი ცეცხლის  ავტომატურ ჩაქრობას

.კვამლის ეფექტური გამოტანა  შენობადან

.ხანძრის აღმოფხვრა დიდ ფართობზე გავრცელებამდე

 

 

 

 

. ხანძრის  სწრაფად აღმოფხვრა,  მანამდე სანამ არ არსებობს  ობიექტზე   არსებული  ტექნიკის მძიმე დაზიანების  და  შენობაში შენახული მატერიალურ ფასეულობებზე   დიდი ზიანის  შემთხვევები.

არსებობს  ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო დანადგარები-(АУПТ)  შემდეგი ტიპის:

  • ადგილობრივი, ზედაპირული ან მოცულობითი ცეცხლის ჩაქრობა;

-საერთო ან მოდულარული

  • მხოლოდ ავტომატური ან ავტომატური და დამატებითი სარეზერვო მექანიკური (ხელის) ცეცხლის ჩაქრობის სისტემით.

(АУПТ)  რამდენიმე კატეგორიად იყოფა.

 ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები და მათი კლასიფიკაცია:

  წყლის, ქაფის, გაზის, აეროზოლური და ფხვნილის ცეცხლის ჩაქრობის ავტომატური  სისტემები.


იხილეთ ვრცლად