+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ზინაიდა ჭანტურია


ზინაიდა ჭანტურია


GMP სტანდარტის სპეციალისტი


Tel: +995 599 95 01 06; +995 32 237 10 07

Mail:  info.innosystems@gmail.com

პროფესიული გამოცდილება

 • 1996-2007 წ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფარმაკოპეის კომიტეტის მთავარი სპეციალისტი.
 • 2007 წ. სტანდარტიზაციის ჯგუფის უფროსი შპს „პსპ აფთიაქი“.
 • 2008-2015 წ. შპს „პსპ აფთიაქის“ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
 • 2007 წ. საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი „საზოგადოება ცოდნის“ ფარმაცევტული ფაკულტეტის ლექტორი (სასწავლო დისციპლინა - ფარმაცევტული მენეჯმენტი; ფარმაცევტული მარკეტინგი);
 • 2009 წ. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მენეჯერი. სერტიფიკატი გაცემულია Eurepean Organization for Quality. Brussels.
 • 2009 წ. - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორი. სერტიფიკატი გაცემულია Eurepean Organization for Quality. Brussels.
 • 2010 წ - პროფესიული შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის უსაფრთხოების სისტემის მენეჯერი; სერტიფიკატი გაცემულია Eurepean Organization for Quality. Brussels.
 • 2010 წ - პროფესიული შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტორი; სერტიფიკატი გაცემულია Eurepean Organization for Quality. Brussels.
 • 2015 წ. - ფარმაცევტულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
 • 2015 წ. დღემდე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფარმაცევტული ფაკულტეტი. ლექტორი. სასწავლო დისციპლინა „კლინიკური ფარმაცია“
 • 2016 წ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის „GIPA“ მოწვეული ლექტორი სასწავლო პროგრამა „ფარმაცევტული მენეჯმენტი და ფარმაცევტული ზრუნვა“; სამედიცინო მენეჯმენტი“
 • 2016 წ. დღემდე შპს „ესემო-ფარმინას“ კლინიკური კვლევის მენეჯმენტის ხარისხის მართვის დირექტორი
 • 2017 წ. დღემდე დღემდე კლინიკა „კონსილიუმ-მედულას“ სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
  • 1990-1995წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. /ფარმაცევტული ფაკულტეტი/;
  • 2006 წ. - კვალიფიკაცია ფარმაცევტ ორგანიზატორი;
  • 2010-2014.წ -თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა;
 •  
   • 1990-1995წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. /ფარმაცევტული ფაკულტეტი/;
   • 2006 წ. - კვალიფიკაცია ფარმაცევტ ორგანიზატორი;
   • 2010-2014.წ -თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა;

სადოქტორო თემა -  „კარგი სააფთიაქო პრაქტიკა  (GPP) და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“

   • 2008 -2010 - ქ.კიევის „Прирост Акадкмия“;
   • 2010წ - ქ. ბრიუსელის EOQ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აკადემია. გავლილი მაქვს შემდეგი სასწავლო დისციპლინები:
   1. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა;
   2. მენეჯმენტის სისტემის მეთოდები;
   3. მენეჯმენტის სისტემის სტატისტიკური მეთოდები და ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები;
   4. ჯანმრთელობისა და პროფესიული შრომის უსაფრთხოების სისტემა; ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები;
   5. საყოველთაო ხარისხის მენეჯმენტი - Total Quality Management
   • ვმონაწილეობდი და ვესწრებოდი შემდეგ სამეცნიერო კონგრესებსა და კონფერენციებს:
   1. V Всемирный конгресс. „Аллергология и иммунология“. Москва. Октябрь 20
   2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები~ თბილისი. 2010.
   3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.Созвездие качества. უკრაინა. ქ.სუდაკი.2011.წ.
   4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Созвездие качества.

უკრაინა. ქ. კიევი 2012.წ.

   • სამეცნიერო კონფერენცია „ფარმაციის აქტუალური პრობლემები“ ი.ჭავჭავაძის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა“.2013 წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ფარმაცევტული

  • მეცნიერებები XXI საუკუნეში“. 2014 წ
  • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.Созвездие качества. უკრაინა. ქ.სუდაკი. 2013.წ.
  • VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ხარისხის მართვის სისტემები ფარმაციაში“. უკრაინა. ხარკოვი. 2015
  • 2017 წ. მასწავლებელთა (ტრენერთა) ტრენინგ პროგრამა (TOT) - სერთიფიკატი. - პროგრამა აღიარებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ.
  •